Organisatie

De organisatie indeling en Doarpswurk.  

Wij zijn een team van negen studenten. We zitten in het tweede studiejaar van de opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie.  In het tweede semester van dit studiejaar volgen wij de module Policy lab. Tijdens deze module wordt er gewerkt aan een praktijkopdracht, in de vorm van een onderzoek gedurende 14 weken.

De opdrachtgever voor het onderzoek is de stichting Doarpswurk.
Namens 
Doarpswurk begeleid de heer Jaap Koen Bijma het onderzoek.

“Doarpswurk ondersteunt en stimuleert
initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Doarpswurk legt de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij het dorp zelf neer. Dit doen we door proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning te bieden aan dorpshuizen, dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken. We leveren een zichtbare bijdrage aan duurzame leefbaarheid op het Friese platteland.”(Stichting Doarpswurk , 2016)
Meer informatie over Doarpswurk vindt u op de website www.doarpswurk.frl

Onderzocht wordt hoe de mate van democratie kan worden gemeten en wat de mate van democratie is in de gemeenschappen IJlst en Heeg. Tijdens het onderzoek zijn de studenten verdeeld over de groepen Doarpswurk 1 en Doarpswurk 2. Hier is voor gekozen omdat Doarpswurk 1 zich op deze manier kan richten op de lokale burgers. Intussen richt de groep Doarpswurk 2 zich op de overheidsinstanties en de niet gouvernementele organisaties. Meer informatie over de opbouw van het onderzoek en de ontwikkelingen kunt u vinden onder de kopjes experimenten, blogs en onderzoek. 

Mocht u informatie op de website missen of heeft u opmerkingen, ideeën en suggesties dan mag u altijd contact opnemen. Wij verwijzen u graag door naar de pagina Contact. Hier vindt u alle gegevens.