Onderzoek

De onderstaande dorpen doen mee aan het onderzoek van negen studenten bestuurskunde van de Thorbecke Academie te Leeuwarden.

Onderzocht wordt hoe de mate van democratie kan worden gemeten en wat de mate van democratie is in de gemeenschappen IJlst en Heeg. Tijdens het onderzoek zijn de studenten verdeeld over de groepen Doarpswurk 1 en Doarpswurk 2. Hier is voor gekozen omdat Doarpswurk 1 zich op deze manier kan richten op de lokale burgers. Intussen richt de groep Doarpswurk 2 zich op de overheidsinstanties en de niet gouvernementele organisaties.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u per groep contact op nemen met de onderstaande personen:

Doarpswurk 1: Democratische beleving in Friese dorpen meten
Demelza Scheffer tel. 0626310028

Doarpswurk 2:
Anko Veenboer tel. 0649372590