G1000 Dorpentop 2016

Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De Dorpentop is geïnspireerd op de G1000-formule voor burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam. Dé Friese Dorpentop wordt de eerste provincie brede burgertop.

beeldmerk-fryske-dorpentop

Een burgertop is een evenement waarbij een grote groep mensen (meestal uit een stad, dorp of gemeente) wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te komen om hun mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan over thema’s in de eigen gemeenschap. Zij bepalen aan het einde van de dag ook wat er met de uitkomsten gebeurt.

Nieuwe democratie
Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels ongeveer 20 personen is achter de schermen al enige tijd bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en om te experimenteren met een nieuwe democratie.

De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de inwoners belangrijk vinden.

Loting
Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de Friese gemeenten. Om deze deelnemers te werven, worden in september tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal plattelandsbewoners per gemeente. Wie een brief heeft gekregen, kan zich aanmelden als deelnemer op Friese Dorpentop. De overige tweehonderd deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en actieve burgers.

Initiatiefnemer Mienskipsgroep
Deze groep Friese burgers, actieve dorpsmensen, adviseert Doarpswurk bij haar rol in Friesland voor de dorpen. Vanuit deze hoedanigheid is het initiatief ontstaan om een Friese Dorpentop te initiëren en is op 17 november 2015 tijdens de inspiratiedag van Doarpswurk een proef gedaan met ruim 100 mensen.

Kijk op de website voor meer informatie of geef je op als vrijwilliger!