mienskipsfisy

Iepen mienskipsfisy

De eerste experimenten binnen de ontwikkeling van een innovatieve methodiek voor dorpsontwikkeling zijn afgerond. De doelen voor de nieuwe methodiek zijn o.a. het aanstichten van bewonersinitiatieven, het vergroten van bewustzijn onder bewoners, het bieden van variatie inzake het nemen van verantwoordelijkheid door bewoners en het voortbrengen van visie i.p.v. de veelvoorkomende wensenlijstjes. De nieuwe methodiek moet antwoorden bieden op veranderingen in de samenleving zoals circulaire economie, democratische en sociale vernieuwing en de ontwikkeling van balans tussen gemeenschapszin en individualiteit.

In Jirnsum en Warns werden twee dorpsavonden voorbereid, beide in dienst van het dorpsontwikkelingsproces. Voor deze experimenten werd ook de expertise van twee ondernemers gebruikt. Hilda Feenstra (Local Works) en Femke Heythekker (Dorpsfemme) zijn verbonden aan Doarpswurk. Jaap Koen Bijma leidt vanuit Doarpswurk het initiatiefproces.

Op beide avonden werden experimenten uitgevoerd met een realtime enquête (gebruik maken van stemkastjes) en een variant op de open space procestechnologie (realtime agendasetting). De eerste resultaten van de experimenten zijn positief ontvangen door de beide dorpen en worden de komende tijd verder ontwikkeld.

Samen met Hilda Feenstra organiseerde Jaap Koen Bijma een korte cursus “Iepen Mienskipsfisy” in twee afzonderlijke bijeenkomsten. Ook dit was een experiment en is positief ontvangen met uiteraard de nodige tips en adviezen van de deelnemers. De cursus gaat in op de ontwikkeling van visie en bevat een behoorlijke dosis initiatiefkunde.

De experimenten voor bewonersavonden, de cursus Iepen Mienskipsfisy en de leergang Initiatiefkunde voor dorpsbewoners vormen ingrediënten voor de vernieuwende ontwikkelmethodiek waarmee Doarpswurk de komende jaren wil gaan werken. In het najaar komen we met nieuwe experimenten die we in samenwerking met dorpen gaan uitvoeren:

Democratische vernieuwing en internet: Welke nieuwe rol kan internet spelen binnen de dorpsdemocratie. Een digitale ALV, online stemmen over lopende zaken enz.

De Initiatiefnemers FTE: Empowerment van innovatieve initiatieven door ze te betalen voor advies aan andere dorpen (dus i.p.v. een Doarpswurk adviseur organiseren wij de verbinding tussen deskundige initiatiefnemers/bestuurders en de vragen uit initiatieven/dorpen). Het dorp of initiatief krijgt daarvoor een serieuze vergoeding die kan worden ingezet naar eigen inzicht. Doarpswurk is dan een makelaar tussen vraag en aanbod.

Heeft u vragen of een goed idee? Neem dan contact op met Jaap Koen Bijma

Over de auteur

WDVF

Bekijk alle posts