Blog: De Mienskip doet helemaal niets

[Door Jaap Koen Bijma]

Als je wilt dat een zaadje gaat uitgroeien tot een prachtige bloem, dan stop je het in de vruchtbare grond met voldoende warmte, licht en water. Contextmanagement zou je dat kunnen noemen. Als je nu mensen wilt laten bloeien tot prachtige individuen, dan vorm je een rechtsstaat, bied je onderwijs, rechten en plichten aan. Heel mooi denk ik dan, dit land is dik in orde, als je iets te zeuren hebt ga dan eerst eens kijken in Nigeria.

Na lang oefenen vanaf de tijd van de farao’s met allerlei bestuursvormen, monarchie, dictatuur, aristocratie en oligarchie (Russische taferelen) hebben wij wel besloten dat “democratie” het meeste recht doet aan die individuele mensontwikkeling en vrede als primaire voorwaarde. Dat staat voor mij vast. Opnieuw oefenen met die andere vormen lijkt als een achteruitgang, als je niet van de geschiedenis leert herhaalt hij zich. Dus, Democratie hoera!

Dan nu het probleem…
Als je in dorpen kijkt naar wie de veranderingen in gang zetten dan zijn het, helaas voor de retoriek van onze “mienskipsdenkers”, de enkelingen die het doen. De “mienskip” doet helemaal niets. De Fryske Mienskip als geuzennaam is een mythe en wel één van de meest hardnekkigste helaas. Zoiets gebruik je alleen voor de bühne, om het volk te bespelen maar het raakt nergens de werkelijkheid. Er is maar één mienskip die de moeite waard zou zijn; de mienskip van initiatiefnemers.

En als dan zo’n kartrekker een groepje heeft gevormd die samenwerkend een initiatief in de steigers zetten dan gaan we in Fryslân roepen: Waar blijft het draagvlak?! Dat zal ik vertellen, die is er nog niet, nou en?! Alle goede initiatieven beginnen bij een individu die een netwerkje heeft. Altijd al zo geweest en wanneer we het dan meteen doodmaken omdat het nog geen draagvlak heeft, let op: bij de niet-kartrekkers, dan komen we natuurlijk nooit verder. Et voilà, dat is precies wat er gebeurt, we komen ook niet verder. Veel goede ideeën sneuvelen bij besturen van dorpsbelangen, ambtenaren en college omdat we veel te snel het brede draagvlak willen hebben en het gelijkheidsbeginsel toepassen.

Het wordt pijnlijk duidelijk: we zijn niet allemaal gelijk.

Democratie is een idee dat vele verschijningsvormen kent, gekend heeft en kan kennen in de toekomst. Daar moeten we dus lenig van geest zijn. Natuurlijk moeten we voldoen aan de wezenlijke principes die democratie, democratie maakt, maar we hebben alle ruimte om het steeds anders te laten verschijnen. We kunnen bijvoorbeeld, wel vaker voorgesteld, volksvertegenwoordigers gaan loten i.p.v. kiezen. We kunnen stoppen met die 4-jaar perioden en er een dynamischer systeem van maken enz. Er is van alles mogelijk. Ik ben er echt van overtuigd dat we onze democratie moeten vernieuwen, de huidige verschijningsvorm voldoet niet meer.

Laten we de komende tijd gaan experimenteren met nieuwe vormen, ik ben al in gesprek met een paar dorpen hierover en heb er ook nog een paar op het oog. Samen met een paar gemeenten voeren we dan experimenten uit. Ik kondig alvast aan: De eerste Vereniging van Dorpsbelangen gaan zich in 2016 ontbinden en door als innovatieve netwerkorganisatie, bijvoorbeeld “Netwerk Leefbaar Doutzengea” 😉

 

Over de auteur

WDVF

Bekijk alle posts

1 Comment

  • Hallo, dit is een reactie.
    Reacties verwijderen kan door in te loggen en de reacties op de berichten te bekijken. Je hebt daar de mogelijkheid om reacties te bewerken of te verwijderen.